فرهنگ شرکت

چشم‌انداز

شركت نیکان پروفیل يك شركت فرآيندگراست. نیکان همواره كوشيده است رابطه سودمندي را كه با گروه هاي ذينفع یعنی«مشتريان، كاركنان، عرضه كنندگان مواد و خدمات، سهامداران، دولت و جامعه» دارد بهبود بخشد. نیکان پروفیل باور دارد كه موفقيت در اين است كه از راه تقويت اعضای سازمان و تفويض اختيار به آنان، تمام نيرو و توجه خود را معطوف فعاليتهايي نمايد كه موجب افزايش ارزش گردد. در اين راستا ما به توفيقات زير دست خواهيم يافت:

  1. بهبود فرايندهاي كاري با استفاده از بكارگيري فن آوري سيستم اطلاعاتي، مهندسي مجدد، مهندسي ارزش، پياده سازي نظام مديريت مشاركتي و ارتقاء سطح اتوماسيون صنعتي
  2. كاهش 10% درصدي اتلاف منابع بوسيله ايجاد سيستم دقيق كنترلي و تحليل فوري عملكرد و اقدام اصلاحي لازم در رابطه با امور مالي ، كيفي و اجرائي
  3. ارتقاء حداکثری و تهاجمی سطح مهارت نيروي انساني از راه جذب و ساماندهي آموزش آنها
  4. افزایش تولید با توجه به پتانسیل شرکت


ارتباط با ما

تلفن: 2828-3572-31-0098

آدرس سایت: www.nikanprofile.com

آدرس: ایران، اصفهان، شهرک صنعتی جی، خیابان سوم، شرکت صنعتی نیکان پروفیل